Välkommen!

Här kan du få information om kontaktpersoner inom JOK,
de senaste observationerna av fåglar på Järvafältet,
lokalbeskrivningar, artlistor och mycket mer.


Råstasjön, oktober 2015

Foto: Per Lundkvist


Senaste uppdatering:

*2017-01-28


BLI MEDLEM

Betala in 50:- på PG 580 132-9

Märk inbetalningen med ditt namn och din postadress.
Gärna mejladress också
-----------------------------------

Anslagstavlan,
finns alltid tillgänglig för allehanda information. Här kan du också själv skriva in det du vill förmedla till andra "JOK:are".
Läs mer på: anslagstavlan.


Har du synpunkter så skriv en rad till "hemsideansvarig":
Sophie Hellmin.

Länka gärna till JOK:s hemsida, men då alltid till adressen:
www.jokhemsida.se

 

Järvafältets Ornitologiska Klubb - Kontakt - 2016-07-18